nồi hơi đốt vải vụn

Nội hơi đốt vải vụn là một phương pháp sản xuất sợi và vải từ các vật liệu tự nhiên như len, cotton, lanh, silk, vv. Phương pháp này sử dụng nhiệt độ cao để đốt cháy vải vụn để tạo ra sợi mới.

Trong quá trình nội hơi đốt vải vụn, các sợi tự nhiên được đặt trong một phòng chứa đặc biệt được gọi là “nồi hơi”. Nồi hơi được đốt lửa và khi nhiệt độ trong nồi đạt đến mức độ đốt cháy của vải, vải bắt đầu bốc cháy và biến thành tro. Tro sau đó được sử dụng để tạo ra các sợi mới thông qua quá trình kéo và xoắn.

Phương pháp nội hơi đốt vải vụn được sử dụng từ lâu đời và cho ra sợi tự nhiên với độ bền và độ mịn tuyệt vời. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế, bao gồm sự mất mát của vải trong quá trình sản xuất và khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng.

nhóm sản phẩm: Nồi hơi đốt vải vụn

NỒI HƠI ĐỐT VẢI VỤN

Thông tin chi tiết