nồi hơi đốt than

Ban đầu là loại nồi hơi truyền thống, dùng nhiên liệu than đá, than cám, củi… tuy nhiên, hiện nay đã được cải tiến nhiều trong thiết kế, công nghệ chế tạo với trang thiết bị điều khiển tự động, an toàn, đồng bộ với thiết bị hâm nước, lọc bụi kiểu cyclone, tháp lọc bụi ướt kết hợp khử lưu huỳnh…

nhóm sản phẩm: Nồi hơi đốt than

NỒI HƠI ĐỐT THAN GHI TĨNH

Thông tin chi tiết

NỒI HƠI ĐỐT THAN GHI XÍCH

Thông tin chi tiết