nồi hơi tầng sôi

Nồi hơi tầng sôi (CFB) được phát triển bởi NỒI HƠI HẢI PHÒNG – METTECH Nồi hơi được thiết kế tự động từ khâu cấp liệu đến vận hành, được trang bị hệ thống hâm nước, lọc bụi kiểu cyclone chùm, tháp lọc bụi ướt kết hợp khử lưu huỳnh, sự kết hợp công nghệ ống nước, ống lửa để tận dụng triệt để nhiệt lượng sinh ra trong quá trình cháy nhiên liệu

nhóm sản phẩm: Nồi hơi Tâng sôi

NỒI HƠI TẦNG SÔI | MODEL FB

Thông tin chi tiết