Facebook

0888799900

0844888808

Zalo

Youtube

Các sản phẩm ngành nồi hơi công nghiệp của chúng tôi gồm 3 nhóm sản phẩm chính:
– Các loại nồi hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu đa dạng: than, dầu, LPG/CNG, củi trấu, vải vụn, …
– Các thiết bị trong hệ thống nồi hơi công nghiệp: thiết bị xử lý khói bụi, thiết bị xử lý nước cấp, thiết bị xử lý khí thải, thiết bị gia nhiệt, tiết kiệm năng lượng, đường ống phân phối hơi, …
– Dịch vụ lắp đặt – bảo trì nồi hơi cũng như toàn bộ hệ thống nhiệt.