BỘ KHỬ LƯU HUỲNH

Bộ khử lưu huỳnh


Không chỉ cung cấp nồi hơi công nghiệp đơn chiếc, Mettech còn thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị lọc bụi, xử lý khí thải cho nồi hơi, để đảm bảo sự vẫn hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo Quy chuẩn 19 Việt Nam.
Xin mời quý khách hàng cùng xem một số sản phẩm lọc bụi – xử lý không khí cho nồi hơi của chúng tôi.

Bộ khử lưu huỳnh


Không chỉ cung cấp nồi hơi công nghiệp đơn chiếc, Mettech còn thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị lọc bụi, xử lý khí thải cho nồi hơi, để đảm bảo sự vẫn hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo Quy chuẩn 19 Việt Nam…

Bộ khử lưu huỳnh


Không chỉ cung cấp nồi hơi công nghiệp đơn chiếc, Mettech còn thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị lọc bụi, xử lý khí thải cho nồi hơi, để đảm bảo sự vẫn hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo Quy chuẩn 19 Việt Nam…

Bộ khử lưu huỳnh


Không chỉ cung cấp nồi hơi công nghiệp đơn chiếc, Mettech còn thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị lọc bụi, xử lý khí thải cho nồi hơi, để đảm bảo sự vẫn hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo Quy chuẩn 19 Việt Nam…

Hình ảnh sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

Bộ khử lưu huỳnh

Bộ sấy không khí

Cyclone lọc bụi túi vải